En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio gaelicoescolas.gal (en adiante “sitio web”) está rexistrado a nome da ASOCIACION GALEGA DE FUTBOL GAELICO (en adiante “o titular”) con domicilio social en RUA SAN LAZARO S/N, 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA); sociedade provista de CIF G70404090.

O seu enderezo de contacto é o enderezo electrónico info@gaelicoescolas.gal.

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de gaelicoescolas.gal, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese intre, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xeráis, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen o substitúan ás condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/A usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contraviñer a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos contra o titular ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar perxuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares o resulte legalmente permitido.

 • Calquera vulneración dos dereitos do titular ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.

 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen perxuízo algún o sitio web.

III.- Modificación unilateral;

O titular poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- Hiperenligazóns;

O establecemento de calquera “hiperenligazón” entre una páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperenligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ó titular.

 • Baixo ningunha circunstancia, o titular será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a “hiperenligazón” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V.- Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O titular non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do sitio web e/ou dos seus servizos ou contidos.

 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do sitio web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos do sitio web.

 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.

 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio web.

 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados ós usuarios/as a través do sitio Web.

VI.- Duración;

A duración da prestación do servicio do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, o titular resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servicio do sitio web ou de calquera dos servizos que o integran, os mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII.- Lexislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

ASOCIACION GALEGA DE FUTBOL GAELICO e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servicio do sitio web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ASOCIACION GALEGA DE FUTBOL GAELICO e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais da CORUÑA.

USO DE COOKIES

O sitio web ASOCIACION GALEGA DE FUTBOL GAELICO pode empregar cookies cando o usuario/a navega polo sitio web. A política de cookies pode consultar na seguinte páxina.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ó usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique vontade mediante correo electrónico dirixido a info@gaelicoescolsa.gal. Máis información da política de privacidade na seguinte páxina.